GDPR

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – COOKIES
Σκοπός της επεξεργασίας – Νομική Βάση
Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η σύναψη σύμβασης πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλεί ή/και διαθέτει η εταιρεία. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση β του Κανονισμού 2016/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Επίσης η εταιρεία λαμβάνει τη συναίνεση από τον χρήστη του ιστοτόπου να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αμέσως κατωτέρω, για τον σκοπό της εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλεί ή/και διαθέτει η εταιρεία. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του Κανονισμού 2016/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Η συναίνεση του χρήστη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του ιστοτόπου και τη σύναψη σύμβασης πώλησης, λόγω της τεχνικής διαμόρφωσης του ιστοτόπου. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συναίνεσή του. Εφόσον ο χρήστης δεν συναινεί ή ανακαλέσει τη συναίνεσή του δεν θα μπορεί να περιηγείται στον ιστότοπο ή να τον χρησιμοποιεί ούτε θα μπορεί να συνάψει σύμβαση πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών από την Εταιρεία. Η τεχνική διαμόρφωση του συγκεκριμένου ιστότοπου δεν επιτρέπει προς το παρόν το διαχωρισμό των δύο σκοπών επεξεργασίας και των δεδομένων που αντιστοίχως συλλέγονται. Γενικότερα, η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με αγαθά και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για την Εταιρεία. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν.

Αποδέκτες
Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε οποιονδήποτε, είτε αυτός βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό (και πάντως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εκτός αν συντρέξουν οι κάτωθι αυστηρώς αναφερόμενες προϋποθέσεις:

(α) H διαβίβαση απαιτείται βάσει διάταξης νόμου που είναι δεσμευτικός για την εταιρεία, π.χ. για την εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο από τη φορολογική Αρχή, θα διαβιβάσει προς αυτήν τα προσωπικά δεδομένα που θα της ζητηθούν.
(β) Η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένης σύμβασης ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο γίνεται η διαβίβαση ενώ όλοι εκείνοι προς τους οποίους γίνεται η διαβίβαση (πλην των υπαλλήλων των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών) έχουν δεσμευθεί συμβατικώς και εγγράφως έναντι της εταιρείας ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής και έγγραφης συναίνεσης του χρήστη.

Χρόνος διατήρησης
Τα δεδομένα διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται ως εξής:
(α) σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πωλήσεως προϊόντων ή υπηρεσιών, μέχρι το επόμενο έτος από εκείνο στο οποίο έχει παραγραφεί κάθε αξίωση, κύρια ή παρεπόμενη, που μπορεί να γεννηθεί από τη σύμβαση ή εξ αφορμής της συμβάσεως αυτής ή της εκτελέσεως της συμβάσεως αυτής.
(β) σε κάθε άλλη περίπτωση, μέχρι το επόμενο έτος από εκείνο στο οποίο έχει παραγράφει κάθε αξίωση από ευθύνη από διαπραγματεύσεις ή από ευθύνη από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή από το νόμο για την προστασία των καταναλωτών ή από κάθε άλλη νομική διάταξη, που μπορεί να εφαρμόζεται.

Διαγραφή – Περιορισμός επεξεργασίας
Ο χρήστης δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την αίτηση για διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή για περιορισμό της επεξεργασίας του, ο χρήστης δέχεται ότι δεν διατηρεί οιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρείας, από οποιαδήποτε νομική βάση και αν αυτή απορρέει (π.χ. από σύμβαση, από το νόμο περί καταναλωτών, από το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, από προσβολή προσωπικότητας, από αδικοπραξία κ.ο.κ.). Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει έγγραφη επιβεβαίωση από το χρήστη ότι δεν διατηρεί οιαδήποτε αξίωση. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία διαγράφει ή προβαίνει σε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος και πάντως αμελλητί, ανταποκρινόμενη στο αίτημά του αυτό, εκτός αν συντρέχει οιαδήποτε νόμιμη περίπτωση που την εμποδίζει στο να ανταποκριθεί στο αίτημα του χρήστη, οπότε τον ενημερώνει εγγράφως για αυτό και εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.

Δικαιώματα χρήστη
Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή αντίταξης στην επεξεργασίας ή/και φορητότητας των δεδομένων. Επίσης ο χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτεύουσα ανεξάρτητη Αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – κατάρτιση προφιλ
Η εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό με το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο για να εντοπίσει προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και να τις προτείνει σε αυτόν. Ο χρήστης έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί ή να αποδεχθεί τις προσφορές αυτές. Ουδεμία άλλη απόφαση λαμβάνεται αυτοματοποιημένα, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή με άλλον υπάλληλο της εταιρίας για να ζητήσει την τροποποίηση των προσφορών αυτών ή την υποβολή προσφορών ως προς συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίας.

Γενικές (επεξηγηματικές) πληροφορίες
Με την χρήση του Καταστήματος, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όταν επισκέπτεται το Κατάστημα ή προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων μέσω αυτού είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας. Η Εταιρεία δεν συλλέγει Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. Η εταιρεία απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους πελάτες και ως εκ τούτου συλλέγει και επεξεργάζεται το δεδομένο της ηλικίας καταρχάς προκειμένου να αποκλείσει τη δυνατότητα περιήγησης, αποστολής προσφορών ή παραγγελίας από ανηλίκους. Για τα προϊόντα που αφορούν ανηλίκους η εταιρεία δέχεται παραγγελίες μόνο από τους γονείς τους ή άλλα ενήλικα άτομα. Εφόσον το ζητήσει ο χρήστης το δεδομένο της ηλικίας μπορεί να χρησιμοποιείται για λόγους εμπορικούς (π.χ. δεκαετές εύρος ηλικίας, προς το σκοπό επιλογής καλλυντικού προοριζόμενου για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα). Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με αγαθά και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για την Εταιρεία. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν. Η Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ρητής συναίνεσης του χρήστη, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται για νέα αγαθά που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται να διακόψει τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, οποτεδήποτε. Όταν ο χρήστης αποστείλει οποιοδήποτε αίτημα στην Εταιρεία, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό είναι απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αιτούμενη ενέργεια. Το περιεχόμενο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και σε νόμιμη αρχή, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος είναι προσβλητικό ή επιζήμιο για την Εταιρεία ή τρίτους τα συμφέροντα των οποίων οφείλει να προασπίζεται η Εταιρεία (τρίτοι χρήστες, προμηθευτές κλπ).

Ασφάλεια των δεδομένων
H Εταιρεία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων.

Ακρίβεια των δεδομένων
Ο χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρεία. Σε περίπτωση γνωστοποίησης ανακριβών δεδομένων, ενδέχεται ο χρήστης να μην μπορεί να ασκήσει τα δικαίωματά του, όταν π.χ. η ταυτοποίησή του είναι αδύνατη από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, επειδή π.χ. έχει δώσει ανακριβές όνομα, όπως στην περίπτωση που αντί του επισήμου ονόματος, που αναγράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα χρησιμοποιήσει το υποκοριστικό του (π.χ. Μαίρη αντί για Μαρία).

Cookies
Όπως συμβαίνει στους περισσότερους ιστότοπους, όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο μια μικρή ποσότητα δεδομένων μπορεί να αποθηκευτεί στο κινητό σας τηλέφωνο, στο τάμπλετ σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κάνοντας χρήση των cookies, των web beacons και παρόμοιων τεχνολογιών. Η χρήση του όρου “cookies” σε αυτήν την Πολιτική είναι ευρεία και περιλαμβάνει παρόμοιες τεχνολογίες, όπως το localStorage. Τα cookies βοηθούν ώστε αυτός ο ιστότοπος να λειτουργεί και να μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Δεν επιδιώκουμε να εντοπίσουμε την ταυτότητα των επισκεπτών μας, εκτός εάν εκείνοι εθελούσια δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους μέσω μιας από τις φόρμες ή τις αιτήσεις που υπάρχουν στον ιστότοπο. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι χωρίς τη χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να προσφέρει η Εταιρεία σημαντικές υπηρεσίες όπως: προσωπικές ρυθμίσεις ή αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι κ.α. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών μέσω του διαδικτύου. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον προσωπικό του browser να μη δέχεται νέα cookies ή να ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο. Αν ο χρήστης επιλέξει να εμποδίζει τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό του δίσκο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένες υπηρεσίες του ιστότοπου.

Αν ο χρήστης θέλει να  αφαιρέσει τα cookies, μπορεί να το κάνει μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του, ωστόσο, χωρίς τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας. Ο τρόπος διαχείρισης των cookies διαφέρει από το ένα πρόγραμμα περιήγησης στο άλλο. Μπορείτε να ανατρέξετε στο μενού Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης για πλήρεις οδηγίες.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies οι οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και σε γενικές γραμμές βελτιώνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε cookies για να μάθουμε αν έχετε επισκεφτεί ξανά τον ιστότοπο ή για να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις που επιλέγετε όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:

Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες του ιστότοπου, όπως να συνδέεστε στον λογαριασμό σας ή να υποβάλλετε φόρμες στον ιστότοπο. Χωρίς αυτά τα cookies, υπηρεσίες τις οποίες ζητήσατε δεν μπορούν να σας παρασχεθούν. Αυτά περιλαμβάνουν επίσης cookies τα οποία μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε κάποια υπηρεσία την οποία ζητήσατε συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες για εσάς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς ή για απομνημόνευση του ιστορικού σας στο Ίντερνετ.

Cookies Λειτουργίας: Αυτά χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στον ιστότοπο να απομνημονεύει τις επιλογές που έχετε κάνει (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας) και παρέχουν διευρυμένες λειτουργίες για να βελτιώσουν την εμπειρία πλοήγησής σας και τις αναζητήσεις σας καθώς και για να εντοπίζουν προϊόντα και προσφορές που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν και θα ήταν άδικο για εσάς να μην σας τις προτείνουμε, ώστε να επωφεληθείτε από αυτές, εφόσον το επιθυμείτε.

Cookies Ανάλυσης: Αυτά χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπο, για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων ή τη μέση διάρκεια επίσκεψης. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουν τη λειτουργία του ιστότοπου και για να εντοπίζουν προϊόντα και προσφορές που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν και θα ήταν άδικο για εσάς να μην σας τις προτείνουμε, ώστε να επωφεληθείτε από αυτές, εφόσον το επιθυμείτε. Επιπλέον, στα cookies ανάλυσης συγκαταλέγονται και τα cookies που σχετίζονται με το affiliation marketing, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να γνωρίζουμε ποιος συνεργάτης παρέπεμψε έναν πελάτη σε εμάς, ώστε να μπορέσουμε να τον ανταμείψουμε. Τα affiliation cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις.

Web Beacons: Σελίδες του ιστότοπού μας ίσως περιέχουν ψηφιακά αρχεία μικρού μεγέθους, γνωστά και ως web beacons, τα οποία μας επιτρέπουν να καταγράφουμε δραστηριότητες, όπως το πότε επισκέπτεστε κάποια συγκεκριμένη σελίδα. Τα Web Beacons χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν τη χρήση αυτού του ιστότοπου και να επιτηρούν την απόδοσή του και για να εντοπίζουν προϊόντα και προσφορές που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν και θα ήταν άδικο για εσάς να μην σας τις προτείνουμε, ώστε να επωφεληθείτε από αυτές, εφόσον το επιθυμείτε.

Google Analytics
To store χρησιμοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες του Google Analytics βάσει των διαφημίσεων προβολής: Επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Google Adwords και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.

– Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.
– Το store χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.
– Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, ενδέχεται να προβάλλουν τις διαφημίσεις μας σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο.
– Tο store και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookies τρίτων (όπως το DoubleClick cookie), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό μας.
– Το store και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookies τρίτων (όπως το DoubleClick cookie), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών μας, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στο store.
– Τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτων (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το Google Analytics για την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων στο επιλεγμένο κοινό.

Newsletter
Για να μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την υπηρεσία των newsletter μας, αυτά περιέχουν μια λειτουργία που μας ενημερώνει εάν και πότε έχετε δει το newsletter, καθώς και σε ποιους συνδέσμους του newsletter πατήσατε. Αν έχετε εγγραφεί στο newsletter μας, μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Unsubscribe που υπάρχει στο κάτω μέρος όλων των newsletter μας.

Προτάσεις προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ως χρήστης του site μας, ενδέχεται να λάβετε email υπενθύμισης για προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι σας, αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει την αγορά τους. Επίσης, ενδέχεται να λάβετε αυτοματοποιημένα μηνύματα που σχετίζονται με την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, για παράδειγμα ενημέρωση όταν ένα είδος που επιθυμείτε να παραγγείλετε είναι πάλι διαθέσιμο ή συστάσεις προϊόντων παρόμοιων με αυτά που έχετε ήδη αποκτήσει.

Τεχνολογίες Retargeting
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες internet retargeting, σε διάφορα ψηφιακά μέσα, όπως στο δίκτυο της Google, στο Facebook, στο Youtube και στο Instagram. Αυτό καθιστά δυνατή την ειδική στόχευση αυτών των χρηστών του Διαδικτύου που ενδιαφέρονται ήδη για το κατάστημά μας και τα προϊόντα μας, με διαφημίσεις. Από μελέτες γνωρίζουμε ότι η προβολή εξατομικευμένης, διαφήμισης βάσει των ενδιαφερόντων του χρήστη είναι πιο ενδιαφέρουσα από τη διαφήμιση, η οποία δεν έχει τέτοια προσωπική αναφορά. Το retargeting βασίζεται στην ανάλυση cookies της προηγούμενης συμπεριφοράς του χρήστη. Φυσικά, δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα και βεβαίως η χρήση της τεχνολογίας retargeting πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ενσωμάτωση των social plug-ins / Διαφήμιση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Χρησιμοποιούμε plugins από τα Social Media για να κάνουme το ηλεκτρονικό κατάστημα πιο προσωπικό. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το κουμπί “LIKE” του Facebook (γνωστό και ως κουμπί “Μου αρέσει”), το κουμπί “Google +”, το κουμπί “Tweet” και το κουμπί “Pinterest Save”. Αυτές είναι προσφορές από τις αντίστοιχες εταιρείες Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. και Pinterest Inc.

Σε κάθε σελίδα του ιστότοπού μας που περιέχει μια τέτοια προσθήκη, το πρόγραμμα περιήγησης θα συνδεθεί με το Facebook ή το Google και περιεχόμενο θα φορτωθεί από αυτές τις σελίδες. Η επίσκεψή σας στις σελίδες του ιστότοπού μας μπορεί να παρακολουθείται από τα παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά τα μέσα αυτά. Εάν έχετε λογαριασμό στο Facebook ή στο Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παραπάνω κουμπιά και να μοιραστείτε πληροφορίες με τους φίλους σας. Ο ιστότοπός μας δεν επηρεάζει το περιεχόμενο των plug-ins και τη μετάδοση πληροφοριών.

Στις ιστοσελίδες τους, τα Social Media παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τη φύση, τον σκοπό και την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αλλαγή Πολιτικής
Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρού εις καιρόν. Η επικαιροποιημένη πολιτική θα αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο και μπορεί να αποστέλλεται με ψηφιακό τρόπο σε ενδιαφερόμενους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.